Aleksandra Bogdani

Aleksandra Bogdani është gazetare investigative për Rrjetin Ballkanik për Gazetari Investigatiive, BIRN në Shqipëri. Bogdani ka punuar më parë si zëvendëskryeredaktore në gazetat MAPO dhe Shekulli. Bogdani ishte pjesëmarrëse në Bursën Ballkanike për Gazetari Ekselente më 2012. Ajo është fituese e çmimit CEI SEEMO 2015 për Merita të Veçanta në Gazetari Investigative më 2014 dhe e Çmimit të BE-së për Gazetari Investigative në Shqipëri.

  • Project by
    BIRN ALBANIA
  •  
    Reporters without borders
  • Funded by
    BMZ