Gjergj Erebara

Gjergj Erebara është gazetar i Rrjetit Ballkanik për Gazetari Investigative, BIRN në Shqipëri. Që nga viti 1998 ai ka punuar si gazetar në gazeta dhe televizione të ndryshme. Ai ka studiuar gazetari në Universitetin e Tiranës dhe ka master shkencor në Histori Ekonomike nga Universiteti i Lundit.

  • Project by
    BIRN ALBANIA
  •  
    Reporters without borders
  • Funded by
    BMZ