Kristina Voko

Kristina Voko është drejtore ekzekutive e BIRN Albania nga viti 2014 dhe koordinon aktivitetet e rrjetit, ngritjen e fondeve dhe mbarëvajtjen e projekteve në Shqipëri. Para se t'i bashkohej ekipit të BIRN, për më shumë se dhjetë vjet ajo ka qenë e përfshirë në menaxhimin e projekteve të ndryshme pë organizata lokale dhe ndërkombëtare, të fokusuara në zhvillimin e politikave dhe kuadrit rregullator; promovimin e të drejtave të njeriut dhe përfshirjen sociale përmes mbështetjen e individëve dhe organizatave; trajnime për profesionistë të fushave të ndryshme dhe aktorë të tjerë të interesuar; aktivitete ndërgjegjësuese në komunitet, etj. 

  • Project by
    BIRN ALBANIA
  •  
    Reporters without borders
  • Funded by
    BMZ