This is an automatically generated PDF version of the online resource albania.mom-rsf.org/en/ retrieved on 2022/01/26 at 22:11
Reporters Without Borders (RSF) & BIRN ALBANIA - all rights reserved, published under Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
BIRN ALBANIA LOGO
Reporters without borders

biblioteka

Përdorni opsionet e zgjedhjes për të filtruar listën:

Organizatë

Monitorimi i pronësisë së medias, Shqipëri

Autor(ët)

Dorian Matlija

Organizatë

MOM Albania

Autor(ët)

Dorian Matlija

Organizatë

BIRN Albania, RSF

Autor(ët)

MOM Albania

Organizatë

BIRN Albania, RSF

Autor(ët)

MOM Albania

Organizatë

Albanian Business Registry

Organizatë

Albanian Business Registry

Autor(ët)

Organizatë

Albanian Business Registry

Organizatë

Albanian Business Registry

Organizatë

Albanian Business Registry

Organizatë

Albanian Business Registry

Organizatë

Albanian Business Registry

Organizatë

Albanian Business Registry

Organizatë

Albanian Business Registry

Organizatë

Hysenbelliu Group

Autor(ët)

Hysenbelliu Group

Organizatë

Albanian Business Registry

Organizatë

Albanian Business Registry

Organizatë

Albanian Business Registry

Organizatë

Albanian Business Registry

Organizatë

Albanian Business Registry

Organizatë

Albanian Business Registry

Organizatë

Albanian Business Registry

Organizatë

Albanian Business Registry

Organizatë

Albanian Business Registry

Organizatë

Albanian Business Registry

Organizatë

Albanian Business Registry

Organizatë

TV KLAN

Organizatë

Channel One

Organizatë

Channel One

Organizatë

SCAN TV

Autor(ët)

Elvana Hana

Organizatë

QKB, The Albanian National Business Registry

Organizatë

QKB, The Albanian National Business Registry

Organizatë

QKB, The Albanian National Business Registry

Organizatë

QKB, The Albanian National Business Registry

Organizatë

QKB, The Albanian National Business Registry

Organizatë

RTSH, The Albanian Radio Television

Organizatë

RTSH, The Albanian Radio Television

Autor(ët)

Albanian Parliament

Organizatë

RTSH, The Albanian Radio Television

Organizatë

QKB, The Albanian National Business Registry

Organizatë

QKB, The Albanian National Business Registry

Organizatë

QKB, The Albanian National Business Registry

Organizatë

QKB, The Albanian National Business Registry

Organizatë

Central Election Commission

Organizatë

QKB, The Albanian National Business Registry

Organizatë

Letter from Focus Group LLC

Autor(ët)

Focus Group LLC

Organizatë

Letter from Panorama Group INC

Autor(ët)

Panorama Group Inc.

Organizatë

Letter from Top Channel Joint stock company

Autor(ët)

Top Channel

Organizatë

Albanian Business Registry

Organizatë

Albanian Business Registry

Organizatë

Albanian Business Registry

Organizatë

Albanian Business Registry

Organizatë

Albanian Business Registry

Organizatë

Albanian Business Registry

Organizatë

University of Gothenburg

Autor(ët)

Axel Kronholm

Organizatë

European University of Tirana (U.E.T.)

Organizatë

Instituti Europian Pashko

Autor(ët)

Instituti Pashko

Organizatë

Albanian Business Registry

Organizatë

Albanian Business Registry

Organizatë

Abacus Research

Organizatë

Abacus Research

Organizatë

Аbacus Research

Organizatë

QKB, The Albanian National Business Registry

Organizatë

QKB, The Albanian National Business Registry

Organizatë

QKB, The Albanian National Business Registry

Organizatë

website.informer.com

Organizatë

QKB, The Albanian National Business Registry

Autor(ët)

Tok Media

Organizatë

QKB, The Albanian National Business Registry

Autor(ët)

Triangle Media Group

Organizatë

QKB, The Albanian National Business Registry

Organizatë

QKB, The Albanian National Business Registry

  • Project by
    BIRN ALBANIA
  •  
    Reporters without borders
  • Funded by
    BMZ