This is an automatically generated PDF version of the online resource albania.mom-rsf.org/en/ retrieved on 2022/05/23 at 14:13
Reporters Without Borders (RSF) & BIRN ALBANIA - all rights reserved, published under Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
BIRN ALBANIA LOGO
Reporters without borders

Radio Kontakt

"Radio Kontakt" është një radio vendore në Tiranë. Ajo u licencua nga Këshilli Kombëtar i Radios dhe Televizionit më 2003. Ajo transmeton në 89.3 MHz dhe ka përmbajtje të pëzjerë informative dhe dëfryese, përfshirë reportazhe, diskutime kulturore dhe muzikë. Ajo ka një faqe në internet radiokontakt.al ku ofron podkaste dhe programet e saj radiofonike.

Fakte kyçe

Pjesa e audiencës

0.48%

Lloj pronësie

Private

Mbulimi gjeografik

Vendore

Llloji përmbajtjes

Pa pagesë

Të dhënat publike në dispozicion

të dhënat e pronësisë janë lehtësisht të disponueshme nga burime të tjera, p.sh. nga regjistrat publikë, etj.

2 ♥

Kompani/Grupe mediatike

Media Kontakt Sh.p.k

Pronësi

Struktura e pronësisë

Ramiz Zekaj ka në pronësi 100% të "Media Kontakt".

Të drejta votimi

Të drejtat e votës janë njësoj si të drejtat e aksionerëve.

Pronar indvidual

Kompani/Grupe mediatike
Fakte

Informacion i përgjithshëm

Viti themelimit

2003

Interesat e lidhur të themeluesit

Dr. Ramiz Zekaj – është një studiues i orientalistikës dhe jurispudencës Islamike. Ai është themelues i 'Institutit Shqiptar të Mendimit dhe Qytetërimit Islam", një organizatë jofitimprurëse me bazë në Tiranë, themeluar më 1996. Ai është autor i disa librave dhe drejton departamentin shkencor të revistës kulturore dhe shkencore "Universi".

Interesat e lidhur të administratorit

Dr. Ramiz Zekaj – është një studiues i orientalistikës dhe jurispudencës Islamike. Ai është themelues i 'Institutit Shqiptar të Mendimit dhe Qytetërimit Islam", një organizatë jofitimprurëse me bazë në Tiranë, themeluar më 1996. Ai është autor i disa librave dhe drejton departamentin shkencor të revistës kulturore dhe shkencore "Universi".

Interesat e lidhur të kryeredaktorit

Të dhënat mungojnë

Kontakt

Rr. Fadil Rada pall i ri, Pr. ATSH, Tirana, Albania

Website: radiokontakt.al

Të dhëna financiare

Të ardhura (in Mil. USD)

0.049 Mio. $ / 6.4 Mio. Lek

Fitim operativ (në Mil. USD)

- 0.0071 Mio. $ / - 0.92 Mio. Lek

Reklamat (si % e financimit total)

Të dhënat mungojnë

Pjesa e tregut

Të dhënat mungojnë

Më shumë informacion

Meta Data

Struktura e pronësisë së kompanisë është e disponueshme në Qendrën Kombëtare të Biznesit. Të dhënat financiare i përkasin vitit 2016. Kursi mesatar i këmbimit i vitit 2016 i publikuar nga Banka e Shqipërisë është përdorur për të konvertuar shumat nga lekë në USD.

  • Project by
    BIRN ALBANIA
  •  
    Reporters without borders
  • Funded by
    BMZ