This is an automatically generated PDF version of the online resource albania.mom-rsf.org/en/ retrieved on 2022/05/23 at 13:40
Reporters Without Borders (RSF) & BIRN ALBANIA - all rights reserved, published under Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
BIRN ALBANIA LOGO
Reporters without borders

TvKlan.al

"Tvklan.al" është faqja e internetit e "TV Klan". Ajo përmban lajme, si dhe informacione mbi programet e "TV Klan" dhe "TV Klan Plus".

Fakte kyçe

Pjesa e audiencës

Të dhënat mungojnë

Lloj pronësie

private

Mbulimi gjeografik

Internacional

Llloji përmbajtjes

Pa pagesë

Të dhënat publike në dispozicion

të dhënat e pronësisë janë lehtësisht të disponueshme nga burime të tjera, p.sh. nga regjistrat publikë, etj.

2 ♥

Kompani/Grupe mediatike

Klan TV Sh.a

Pronësi

Struktura e pronësisë

Familja Frangaj ka nën pronësi 100% të aksioneve.

Të drejta votimi

Të drejtat e votës janë njësoj si të drejtat e aksionerëve

Pronar indvidual

Kompani/Grupe mediatike
Fakte

Informacion i përgjithshëm

Viti themelimit

2010

Interesat e lidhur të themeluesit

Aleksandër Frangaj - është ish-gazetar dhe sipërmarrës në media me aksione në "TV Klan", "ABC News" dhe një kompani e quajtur "Albania 2017" e themeluar më 2017. Në vitin 1997, Frangaj themeloi kompaninë "Media 6" bashkë me dy biznesmenë të tjerë, Julian Roche dhe Marsel Skendo. Frangaj zotëronte 50% të kompanisë, ndërsa ortakët e tij nga 25% secili. Kompania publikonte revistën e përjavshme "Klan" dhe themeloi kanalin televiziv me të njejtin emër. Sot, Frangaj zotëron 60% të aksioneve, ndërsa gruaja e tij, Alba Gina, zotëron 40% te "TV Klan". Ai inicioi planet për një paketë satelitore me pagesë të quajtur "Satelit +" më 2004 dhe një platforme të ngjashme transmetimesh sportive të quajtur "SuperSport" më 2006, përmes aksioneve nën pronësinë e bashkëshortes së tij, Alba Gina. Ai konsiderohet një pronar mediaje pranë qeverisë - pavarësisht se kush e ka pushtetin dhe ia ka dalë me sukses të ndryshojë krah dhe të mbështesë partinë në pushtet përgjatë 20 viteve të fundit.

Interesat e lidhur të administratorit

Aleksandër Frangaj - është ish-gazetar dhe sipërmarrës në media me aksione në "TV Klan", "ABC News" dhe një kompani e quajtur "Albania 2017" e themeluar më 2017. Në 2004, ai inicioi planet për një paketë satelitore me pagesë të quajtur "Satelit +", ndërsa më 2006 mbi një platformë të ngjashme transmetimesh sportive të quajtur ‘SuperSport’, përmes aksioneve nën pronësinë e bashkëshortes së tij Alba Gina. Ai konsiderohet një pronar mediaje pranë qeverisë - pavarësisht se kush e ka pushtetin dhe ia ka dalë me sukses të ndryshojë krah dhe të mbështesë partinë në pushtet përgjatë 20 viteve të fundit.

Interesat e lidhur të kryeredaktorit

Të dhënat mungojnë

Kontakt

Televizioni Kombëtar Klan, Rruga: “AleksanderMoisiu”, nr.97, PranëIsh – Kinostudio, 1007, Tirana, Albania.

Tel: +355 42 347 821/2/3;

Email: info@tvklan.al

Të dhëna financiare

Të ardhura (in Mil. USD)

Të dhënat mungojnë

Fitim operativ (në Mil. USD)

Të dhënat mungojnë

Reklamat (si % e financimit total)

Të dhënat mungojnë

Pjesa e tregut

Të dhënat mungojnë

Më shumë informacion

Meta Data

Struktura e pronësisë dhe raportet financiare janë të disponueshme për publikun në Qendrën Kombëtare të Biznesit. tvklan.tv nuk është një kompani më vete dhe nuk ka raporte financiare më vete. Të ardhurat dhe shpenzimet janë pjesë e të dhënave financiare të kompanisë TV Klan

  • Project by
    BIRN ALBANIA
  •  
    Reporters without borders
  • Funded by
    BMZ