This is an automatically generated PDF version of the online resource albania.mom-rsf.org/en/ retrieved on 2022/05/25 at 08:09
Reporters Without Borders (RSF) & BIRN ALBANIA - all rights reserved, published under Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
BIRN ALBANIA LOGO
Reporters without borders

Anila Basha

Anila Basha

Anila Basha është gazetare dhe tani botuese e “newsbomb.al”. Basha ka bashkëpunuar me Malltezin dhe Bollinon gjatë kohës që ata drejtonin "Gazeta Shqiptare". Ajo u bë pjesë e themelimit dhe drejtoi për një farë kohe si kryeredaktore edhe "Shqiptarja.com". Basha është larguar nga kompania prej disa vitesh, duke mbajtur aksionet, por siç rezulton nga të dhënat në QKB, ajo nuk është aktive në mbledhjet e ortakëve.

Media
Fakte

Biznes

Media online

Newsbomb SH.p.k (100%)

Më shumë informacion

Të dhënat publike në dispozicion

të dhënat e pronësisë janë lehtësisht të disponueshme nga burime të tjera, p.sh. nga regjistrat publikë, etj.

2 ♥

Meta Data

Struktura e pronësisë dhe bilancet financiare janë publikisht të pranishme në Qendrën Kombëtare të Bizneseve në Shqipëri. Të dhënat financiare të siguruara i përkasin vitit 2016. Për të konvertuar shumat në dollarë u përdor kursi mesatar i këmbimit i Bankës Qendrore për vitin 2016. Për më shumë, shikoni burimet.

  • Project by
    BIRN ALBANIA
  •  
    Reporters without borders
  • Funded by
    BMZ