This is an automatically generated PDF version of the online resource albania.mom-rsf.org/en/ retrieved on 2022/05/25 at 17:33
Reporters Without Borders (RSF) & BIRN ALBANIA - all rights reserved, published under Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
BIRN ALBANIA LOGO
Reporters without borders

Sofokli Duni

Sofokli Duni është administrator i gazetës që prej vitit 2006 dhe tashmë edhe pronar i vetëm i saj përmes kompanisë "Standard Ltd". Ai është aksioner në klubin e futbollit të Himarës. Pronar i një restoranti në Himarë, biznes që rezulton i pezulluar dhe aksioner me 50% të aksioneve në kompaninë "IONIAN COAST PROPERTY DEVELOPEMENT".

Ka jetuar një pjesë të kohës në Sllovaki, ku bashkë me të vëllain rezulton në biznesin e printimeve dhe restoranteve. Politikisht ai është mjaft pranë të djathtës dhe kandidoi për të qenë anëtarë i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike.

 

Kompani/Grupe mediatike
Media
Fakte

Biznes

Zhvillim pronash

Ionian Coast Property Development (50%)

Sport

Himara Football Club (24%)

Familjarë & miq

Interesat e lidhura të anëtarëve të familjes

Gerti Duni – është vëllai i Sofokli Dunit dhe një prej themeluesve të gazetës "Standard". Ai zotëron kompaninë e shërbimeve "MF1", dhe po ashtu ka biznese në Sllovaki, ku ka qenë i zgjedhur si anëtarë i këshillit bashkiak të Bratislavës në vitet 2006-2010.

Më shumë informacion

Të dhënat publike në dispozicion

të dhënat e pronësisë janë lehtësisht të disponueshme nga burime të tjera, p.sh. nga regjistrat publikë, etj.

2 ♥

Meta Data

Struktura e pronësisë dhe bilancet financiare janë publikisht të pranishme në Qendrën Kombëtare të Bizneseve në Shqipëri. Të dhënat financiare të siguruara i përkasin vitit 2016. Për të konvertuar shumat në dollarë u përdor kursi mesatar i këmbimit i Bankës Qendrore për vitin 2016. Për më shumë, shikoni burimet.

  • Project by
    BIRN ALBANIA
  •  
    Reporters without borders
  • Funded by
    BMZ