This is an automatically generated PDF version of the online resource albania.mom-rsf.org/en/ retrieved on 2022/01/27 at 02:22
Reporters Without Borders (RSF) & BIRN ALBANIA - all rights reserved, published under Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
BIRN ALBANIA LOGO
Reporters without borders

BIRN Albania

Rrjeti Ballkanik për Gazetari Investigative në Shqipëri - BIRN Albania është një organizatë jofitimprurëse për zhvillimin e medias, e cila synon të fuqizojë demokracinë, lirinë e fjalës dhe të promovojë respektimin e të drejtave të njeriut duke ngritur kapacitetet profesionale të gazetarëve vendës, duke promovuar parimet e transparencës dhe llogaridhënies dhe rritjes së ndërgjegjësimit mbi të drejtat e grupimeve vulneralëb, përmes raportimeve investigative dhe përmes mbushjes së hendekut mes medias dhe shoqërisë civile. BIRN Albania është pjesë e Rrjetit BIRN, një grup i lidhur ngushtë i organizatave për zhvillimin e medias në Ballkanin Perëndimor, me zyra në Bosnjë dhe Hercegovinë, Serbi, Kosovë, Maqedoni dhe Rumani si dhe me prani editoriale në vende të tjera të Ballkanit.

BIRN Albania punon gjithashtu vazhdimisht me gazetarë dhe media, duke trajnuar dhjetëra gazetarë çdo vit, duke siguruar mentorim për raportime investigative, si dhe trajnime në punë për raportime nga krimi dhe gjykatat, gjë që i jep stafit të saj eksperiencë të dorës së parë mbi sfidat me të cilat përballen gazetarët vendës në përpjekjen e tyre për të ruajtur standardet profesionale në një treg të vogël dhe të përqendruar. Më shumë informacion mbi organizatën, aktivitetet dhe rezultatet mund të gjendet në faqen e saj në internet: http://birn.eu.com/network/birn-albania/

  • Project by
    BIRN ALBANIA
  •  
    Reporters without borders
  • Funded by
    BMZ