This is an automatically generated PDF version of the online resource albania.mom-rsf.org/en/ retrieved on 2022/01/27 at 02:21
Reporters Without Borders (RSF) & BIRN ALBANIA - all rights reserved, published under Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
BIRN ALBANIA LOGO
Reporters without borders

Nafisa Hasanova

Nafisa Hasanova është menaxhere e projektit MOM Albania dhe ka menaxhuar edhe MOM Ukrainë (2016) dhe MOM Serbi (2017) për RSF. Para se të bashkohej me RSF, Nafisa ka punuar në procesin e pajtimit në Transdnjestër për Iniciativën Finlandeze për Menaxhimin e Krizave (CMI), qendra Martti Ahtisaari. Nga viti 2012 deri më 2014 ajo ka punuar si oficere politikash për Europën Lindore, Kaukazin dhe Azinë Qendrore pranë APRODEC, tashmë ACT Alliance EU në Bruksel. Në vitet 2008-2012 Nafisa ka punuar si menaxhere projekti në EUCAM (EU Central Asia Monitoring) në Qendrën për Studime Politike Europiane (CEPS dhe FRIDE) në Bruksel. Nafisa ka diplomë studimesh të avancuara në Komunikim Ndërkulturor dhe Studime Europiane  nga Universiteti i Studimeve të Aplikuara në Fulda, Gjermani. Ajo ka studiuar Filologji Angleze në Institutin Shtetëror të Samarkandit për Gjuhë të Huaja në Uzbekistan dhe ka përfituar eksperiencë pune si bursiste vizituese në CEPS më 2007 përmes një internshipi në Bundestagun e Gjermanisë (2006).

  • Project by
    BIRN ALBANIA
  •  
    Reporters without borders
  • Funded by
    BMZ