This is an automatically generated PDF version of the online resource albania.mom-rsf.org/en/ retrieved on 2022/05/25 at 16:52
Reporters Without Borders (RSF) & BIRN ALBANIA - all rights reserved, published under Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
BIRN ALBANIA LOGO
Reporters without borders

Leka Brothers

Leka Brothers

Vëllezërit Edmond dhe Niko Leka janë biznesmenë dhe themelues të revistës së përjavshme ekonomike "Monitor". Edmond Leka e nisi karrierën e tij si inxhinier në Korporatën Elektroenergjitike Shqiptare, por në vitin 1997 ai kaloi në sektorin privat për të ndihmuar vëllanë e tij, Niko Leka që të zgjeronte kompaninë Western Union në Shqipëri. Dy vëllezërit Leka zotërojnë sot një rrjet të gjerë kompanish, ku peshën kryesore e zë institucioni financiar “Union Bank”. Leka u përfshi në media në vitin 2000 me themelimin e revistës së përjavshme ekonomike "Monitor". Në vitin 2005, kompania e themeluar prej vëllezërve Leka, "Union Distribucion Servis Albania" sh.p.k bleu 20% të aksioneve të kompanisë DigitAlb. Në janar 2016, “Union Distribucion Servis Albania” shiti 10% të aksioneve te “Union Grup" sh.p.k, e cila zotërohet në 70% të aksioneve nga vëllezërit Edmond dhe Niko Leka. Tre aksionerët e tjerë të minorancës janë Varuzhan Piranjani, Eduart Shima dhe Gjergji Misha.

Kompani/Grupe mediatike
Media
Fakte

Biznes

Shërbime postare

Albanian Courier (100%)

Tregti

Auto Master (100%)

Consulencë

S-Systems (100%)

Telekomunikacion

Uni-Com (100%)

Ndërtim

Uni Cons (100%)

Turizëm

Union Travel Co (85%)

Prona të paluajtshme

Arch Investor (85 %)

Shërbime finaciare

Union Financiar Tirane (70%)

Bank

Union Bank (89,88% from which 86.35% through Unioni Financiar Tirane)

Familjarë & miq

Interesat e lidhura të anëtarëve të familjes

Varuzhan Piranjani – është sipërmarrës ndërtimi. Ai është gjithashtu aksioner në kompanitë "Union Grup" sh.p.k, "Union Net" sh.p.k dhe "Union Financiar Tiranë" të themeluara nga vëllezërit Leka.

Më shumë informacion

Të dhënat publike në dispozicion

të dhënat e pronësisë janë lehtësisht të disponueshme nga burime të tjera, p.sh. nga regjistrat publikë, etj.

2 ♥

Meta Data

Struktura e pronësisë dhe bilancet financiare të Union Grup sh.p.k dhe Media Union sh.p.k. janë publikisht të pranishme në Qendrën Kombëtare të Bizneseve në Shqipëri. Të dhënat financiare të siguruara i përkasin vitit 2016. Për të konvertuar shumat në dollarë u përdor kursi mesatar i këmbimit i Bankës Qendrore për vitin 2016. Për më shumë, shikoni burimet.

  • Project by
    BIRN ALBANIA
  •  
    Reporters without borders
  • Funded by
    BMZ