This is an automatically generated PDF version of the online resource albania.mom-rsf.org/en/ retrieved on 2022/05/25 at 08:57
Reporters Without Borders (RSF) & BIRN ALBANIA - all rights reserved, published under Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
BIRN ALBANIA LOGO
Reporters without borders

Nikoll Lesi

Nikoll Lesi

Nikoll Lesi është një gazetar dhe sipërmarrës mediaje. Ai bashkëthemeloi gazetën "Koha Jonë" në Lezhë më 1991 dhe të përditshmen sportive "Sport Ekspres" më 1997. Ai u zgjodh deputet më 1997, 2001 dhe 2005, fillimisht si i pavarur dhe më pas për parti dhe koalicione të ndryshme. Ai shiti gazetën "Koha Jonë" më 2007 te ish-partneri i biznesit Aleksandër Frangaj, por Frangaj ia rishiti gazetën më 2013 për të njëjtën shumë. Që nga viti 2013, Nikoll Lesi është pronar i vetëm dhe administrator i kompanisë.

Kompani/Grupe mediatike
Media
Fakte

Biznes

Botues

Koha Jone Sh.p.k (100%)

Më shumë informacion

Transparencë aktive

kompania/kanali informon në mënyrë proaktive dhe gjithëpërfshirëse në lidhje me pronësinë e saj, të dhënat janë përditësuar vazhdimisht dhe janë lehtësisht të verifikueshme

4 ♥

Meta Data

Struktura e pronësisë dhe raportet financiare janë publikisht të disponueshme në Qendrën Kombëtare të Biznesit. Të dhënat financiare të raportuara i përkasin vitit 2016. Kursi mesatar i këmbimit i raportuar nga Banka e Shqipërisë është përdorur për të konvertuar shumat në USD. Nikoll Lesi iu përgjigj kërkesës së MOM për informacion më 15 Janar 2017. Shiko burimet për më shumë. Pjesa e tregut është llogaritur si të ardhurat e kompanisë në përqindje të të ardhurave të agreguara të 12 kompanive të medias së shtypur. Shiko burimet për më shumë.

Burime

  • Project by
    BIRN ALBANIA
  •  
    Reporters without borders
  • Funded by
    BMZ